Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

Posició sobre el Pla de Barcelona


El Pla de Barcelona

Situació de l’actual àrea de a Plaça Lesseps en la reconstrucció de la plana de Barcino (època romana i baixa edat mitjana)

Cartografia: Albert Garcia i Manuel Guàrdia

Font: GARCIA i ESPUCHE, Albert, i GUÀRDIA i BASSOLS, Manuel, Espai i societat a la Barcelona pre-industrial, Barcelona, Ed. Magrana, 1986 *, i notació pròpia en vermell

500_lesseps.jpg

Posició de l’espai de l’actual plaça Lesseps (polígon en vermell) sobre la xarxa de camins (línies contínues) i rieres i torrents (boletes) en la plana de Barcino. Res del què és avui Gràcia existia. Noteu la posició central en la perifèria del Pla, en els primers empits del sistema de Collserola, en la seva sortida nord sobre la via cap al Castrum Octavianum (després camí ral a l’actual Sant Cugat del Vallès, assenyalat amb el II) i Ègara (Terrassa). Assenyalat amb el III hi figura la Travessera del Pla, que coincideix a grans trets amb l’actual Travessera de Gràcia. La distància entre el peu de l’actual Josepets i el Mont Tàber (centre de la Barcino romana) és de 3 km aprox.

* El llibre d’Albert Garcia i de Manuel Guàrdia és potser una de les guies iconogràfiques més concises sobre l’evolució de la fesomia de la Barcelona antiga. És una obra de capçalera per a la geohistorigrafia barcelonina.


Fitxa següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1