Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

2010


Imatge satèl.lit (fragment)

Conclusió de la primera fase del pla Viaplana

Carrerer en castellà

Cartografia: Institut Cartogràfic de Catalunya i Tele Atlas

Font: Google Earth

2011lesseps.jpg

Imatge per Google Earth, corresponent a l’inici de 2010

2011lesseps_depth.jpg

Recreació de la mateixa imatge en 3D


Anterior

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1