Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

2007


Projecte modificat núm. 1 de la Línia 9 de Metro de Barcelona... Estació Lesseps

Plànol de les sortides de l’intercanviador del metro

Escala original: 1:300

Cartografia: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públicques, Direcció General de Transport Terrestre, GISA, Auding, Josep Secanell i Nadales i Antonio Goméz Ramírez

Font: Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps, Fons Documental

2007_lesseps_metro2.jpg

Projecte final de la situació de les sortides del metro de l’intercanviador de Lesseps amb la nova L9. Es prefigura l’estructura definitiva de la plaça després de la intervenció de l’època Hereu.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1