Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1986


Ortofotomapa de Catalunya - Gràcia (fragment)

Ortofotomapa

Escala original: 1:5.000

Cartografia: Institut Cartogràfic de Catalunya

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

[Ref. internet]

1986_gracia_orto_icc.jpg

1986pl_llobet.jpg

Imatge de la Plaça Lesseps a mitjans 80 (foto: Zerkovitz, font: Arxiu Municipal de Gràcia)


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1