Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1962


Plano de zonas de Barcelona: anexo n.1 de las Ordenanzas municipales de edificación aprobadas en 27 de Enero de 1958 con las modificaciones derivadas de los planes parciales aprobados hasta 30 de abril de 1962 (fragment)

Escala original: 1:10.000

Cartografia: Ajuntament de Barcelona, Servei Tècnic del Plànol de la Ciutat, sobre plànol editat per Seix Barral

Font: Cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

[Ref. internet]

1962_bcn_110000_seix_plparciales.jpg

Esbossos de la nova planificació d’aleshores sobre l’estructura del carrerer existent. Hi apareix la “Via O”, arrencant des del carrer Sta. Perpètua. Gran part d’aquesta planificació, almenys pel que fa a Gràcia, mai s’arribà a aplicar.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1