Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1949


Plano de Barcelona en nueve hojas. Hoja especial del casco antiguo (fragment)

Carrerer general

Escala original: 1:20.000

Cartografia: Ayuntamiento de Barcelona, Servicio del Plano de la Ciudad, Agrupación de Servicios Técnicos de Urbanismo y Valoraciones

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

[Ref. internet > Full E]

1949_bcn_1_20000_servicioplanociudad_icc.jpg

La masia de Ca l’Alegre s’omet en el plànol (incomprensiblement, car existia). S’hi destaqen les zones considerades verdes (jardins i horts). [El punt vermell que hi surt no respon a cap llegenda impresa (deu ser una marca del propietari –Joan Aymamí Serra, constructor d’obres– sense especificar el seu significat; molt probablement responien a obres que tenia en curs).

1949_bcn_1_20000_servicioplanociudad_escut_icc.jpg

Detall de l’escut en la portada de la sèrie


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1