Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1947


Barcelona

Carrerer general i divisió del territori

Escala original: 1:10.000 (?)

Cartografia: Ayuntamiento de Barcelona, Servicio del Plano de la Ciudad

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

[Ref. internet]

1947_bcn_servicioplanociudad_icc.jpg

El barri apareix dividit en seccions urbanístiques. S’hi destaqen les zones considerades verdes (jardins i horts).


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1