Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1943


Plano de la Ciudad de Barcelona (fragment)

Carrerer i divisió del territori

Escala original: 1:10.000

Cartografia: Ayuntamiento de Barcelona, Servicio del Plano de la Ciudad, Francesc Vall i Verdaguer, Ot Llorens, Josep M. Blay i Francesc Rosselló

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

[Ref. internet]

1943_bcn_110000_spc_fvallverdaguer_jmblay_frossello.jpg

Cartografia base municipal (vegeu 1935), però versió de posguerra. Torna a plasmar en línia discontínua (amb més claredat) els projectes d’obertura de noves vies urbanes i d’eixamplement d’altres. Hi surt el topònim Plaça de la Creu en comptes d’Estanilau Figueras. El nom del Carrer Laureano Figuerola és substituït per Nilo Fabra.

1943_bcn_110000_spc_fvallverdaguer_detall.jpg

Detall de l’escut de l’època

LESSEPS5807.jpg

Imatge de la plaça a principis dels anys 40, amb el Cine Roxy a la dreta (font: Col.lecció Cardona)


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1