Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1933


Plànol de Barcelona (fragment)

Parcel.lari urbà

Escala original: 1:5000 – Mapa en 28 fulls (vegeu full E1)

Cartografia: Ajuntament de Barcelona, Servei Topogràfic

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

[Ref. internet]

1933_bcn_1_5000_sta_icc_2.jpg

Mapa del parcel.lari. S’hi distingeix al detall l’estructura de la propietat horitzontal que romandrà fins a la fi de la postguerra. També s’identifiquen amb claredat les cotxeres del metro i del tramvia, i la marquessina de l’accés del metro. També és distingible la bassa a dalt del perímetre del que queda de la masia de Ca l’Alegre. L’estranya forma del parcel.lari en els primers números de la plaça Lesseps és determinada per la llera de l’antiga riera. Apareix amb claretat entre els topònims la plaça d’Estanislau Figueras o nova de la Creu (espai que avui ocupa l’Escola Rius i Taulet). Vegeu també que el Carrer de Santa Perpètua s’extèn fins a confluir a l’antiga plaça Lesseps.

lesseps103.jpg

Aspecte de la Plaça Lesseps als anys 30, un cop instal.lada la marquesina del metro (font: Col.lecció Cardona)


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1