Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1938 (ca)


Plano parcial de Barcelona (fragment)

Carrerer general

Cartografia: Editorial Rápido (datació dubtosa; ICC 1930-39?)

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

[Ref. internet]

1930_ed_rapido_icc.jpg

Atribueix ja la mançana del que resta de Ca l’Alegre al topònim general de Plaça Lesseps. Malgrat segurament aquest fet té només una raó gràfica, el cert és que la mançana no estava completa i l’espai d’horts encara era molt considerable. En línia discontínua, la línia de metro.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1