Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1916


Plano de Barcelona y sus alrededores: con los proyectos de urbanización y reforma (fragment)

Carrerer i transports públics

Escala original: 1:12.000 aprox.

Cartografia: Oliver i Rigol

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

[Ref. internet]

1916_planodebarcelonaysusal_1_12000_oliveryripoll_icc.jpg

Carrerer simple, però molt gràfic. La Plaça Lesseps surt força definida i molt en especial es destaca la cotxera del tramvia. El traç de la riera és encara molt patent, jugant com a separació entre la nova illa de la dreta de la plaça i els edificis de Ca l’Alegre. El carrer del Camp ja es presenta obert, estructura que es mantidrà fins a finals dels 50. El plànol general de Barcelona és força curiós, perquè a banda dels colors, també incorpora el sistema de senyalització del trànsit referida als tramvies. El Park Güell es preveu encara en construcció.

tramvia_carrergran.jpg

Tamvia pujant pel Carrer Gran, a l’alçada de Betlem. Noteu l’adoquinat del terra


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1