Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1906


Plano general de Barcelona de su Ensanche y pueblos del Llano en 1906 (fragment)

Carrerer i transports públics

Escala original: 1:40.000

Cartografia: Edició de F. Puig

Font: Centre Excursionista de Catalunya

[Ref. internet]

1906_bcn_fpuig_cec.jpg

El carrerer de Gràcia es va configurant, malgrat encara hi ha certes imprecisions. Al plànol hi consten les principals línies de transport públic fix: la xarxa de tramvies (ja electrificada des de 1899) i el ferrocarril de Sarrià (electrificat des de 1905). També s’hi fa constar les principals elevacions. S’hi signifiquen els turons amb corbes de nivell.

1911_bcnysuensancheypueblosdelllano_escut_icc.jpg

Escut al.legòric que acompanya el plànol i que vol mostrar la importància d’activitat de la ciutat

(ferrocarril, vaixells, indústria, ciència, símbols maçònics, etc), situada entre els rius Llobregat i Besòs,

representats per unes l’activitat i grans canalitzacions

1905.jpg

Aspecte dels Josepets el 1905. Els carrers eren ben bé un barral (foto: Arxiu Municipal de Gràcia)

1905llobet_placalesseps.jpg

Munió de gent en la solemne cerimònia de col.locació d’una làpida a la Plaça

en homenatge a l’enginyer Ferdinand de Lesseps, el 1905 (foto: Arxiu Municipal de Gràcia)

2009_casesramos_xmt.jpg

Façana principal de les Cases Ramos, acabades el 1906,

obra de l’arquitecte Jaume Torres i Grau. Foto: Xavier Muñoz, 2009


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1