Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1890


Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión del dia 13 de enero de 1891 (fragment)

Carrerer general i divisió del territori

Escala original: 1:12.000

Cartografia: Josep M. Serra, Ajuntament de Barcelona

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

[Ref. internet]

1890_bcnysusalr_1_12000_JMSerra__icc.jpg

Detall de l’amplitud dels camps de Ca l’Alegre de Baix, que s’extenien des de l’actual carrer Nilo Fabra (aleshores carrer del Tibidabo) i la riera de Vallcarca. Noteu també l’evolució de l’urbanització de les Viles. El topònim que apareix sobre la plaça és Josepets. La frontera de terme atribueix l’església a Gràcia. La disposició dels carrers i les illes apareix força simplificada. La representació dels turons és amb ombrejat per traços, que dóna més relleu al plànol.

1890_josepets.jpg

Aspecte dels Josepets durant el darrer decenni del s. XIX (font: Arxiu de la família Torrent-Jué). Noteu l’estat del ferm més enllà de les escales, així com les escenes a les portes del temple: a la porta de l’esquerra sembla aparèixer un mossèn; a la magnífica portalada central , un grup de dones vestides de negre (vidues?), i a la dreta un grup de nenes jogant (algunes d’elles adverteixen el fotògraf i han de fer visera amb la mà per evitar el sol de cara. Encara no s’havia instal.lat el rellotge.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1