Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1873


Plano de Barcelona con la parte principal del ensanche en construcción y de Gracia (fragment)

Espais construïts de la Vila de Gràcia, en el projecte d’eixample

Cartografia: V.P. Garcia

Font: MARTÍ i BONET, et al., Els Josepets, parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep. 300 anys d’història, 1987

1873_bcn_eixample_detall2.jpg

Plànol amb més detall de les parts construïdes de Gràcia, plasmat en una de les reproduccins de l’evolució de la urbanització de l’Eixample barceloní. És perfectament distingible l’església de Sant Josep i a la dreta sembla que s’alça la primera cotxera dels tramvies. No hi apareix la masia en aquest cas. La trama de la urbanització gracienca estava ja molt consolidada. També és de ressaltar la línia del ferrocarril de Sarrià, ja en funcionament des de 1863 (a vapor).

Archivo:Tranvía BCN-Gracia (1872).jpg

Tramvia imperial Barcelona-Gràcia, el 1872 (font: Viquipèdia). Aleshores els tramvies funcionaven amb tracció animal.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1