Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1847


Plano de la plaza de Barcelona y sus contornos hasta la distancia de 4000 varas, levantado con teodoloto plancheta y brújulas prismáticas por el Gefe y oficiales de la comisión topográfica de la misma en el año de 1847 (fragment)

Camins de Barcelona

Cartografia: Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Comandancia de Barcelona

Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

[Ref. internet]

1847_eng_exercit.jpg

L’interès del plànol és l’accessibilitat al Pla de Barcelona i a la Ciutat amb finalitats militar. S’assenyala amb una “S” el Convent de Ntra. Sra. de Gràcia, en aquells moments reclamat com a parròquia pels graciencs del nord. S’hi pot distingir també a la dreta de l’església el símbol de la mas de Ca l’Alegre. És molt destacable el bosc i la propietat de La Fontana. Per a les alçades utilitza una tècnica que combina les ombres de normals i corbes de nivell, tractant de destacar principalment els pendents.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1