Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1762


Mapa del Obispado de Barcelona (fragment)

Posició dels Josepets

Escala original: 1:290.000 aprox

Cartografia: Francisco Xavier de Garma y Durán – Mapa publicat dins l’obra de Tomàs López, La España Sagrada, de 1775. Amb posterioritat hi ha reedicions

Font: Biblioteca Nacional de España

[Ref. internet]

1762_obispadobcn.jpg

Posició del convent de Ntra. Sra. de Gràcia al nord de la Barcelona amurallada


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1