Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1714


Hac Barchinona ab ulterioris Hispania et Gallia Coronis per decatet quator Menses Mari terrãque obsefsa et â proprys Civibus strême defensa tandem de precata abobsefsoribus occupata delineationem in Signum obsequiosissima devotionis et reverentia O.D.C., 1716 (fragment).

Posició central dels Josepets

Cartografia: Francisco de Sta. Cruz, Viena, impremta de Joan Van Ghelen, 1718.

Font: Mapa encartat en la novela SÁNCHEZ PIÑOL, Albert, Victus, Barcelona, La Campana, 2012

1714setgebcn_franciscostacruz.jpg

Posició del convent de Ntra. Sra. de Gràcia, en una visió sud-nord, durant el setge de la Ciutat de Barcelona per les tropes borbòniques durant la Guerra de Successió, sobre un plànol en perspectiva animada, a vol d’ocell. És interessant el detall del dibuix del monestir per damunt de qualsevol altre edifici en el perímetre del Pla de Barcelona, senyal que es tractava d’un lloc central de comandament durant el setge (com així succeí). Es pot veure com el clos dels Josepets s’enfilava per la muntanya del Putxet i també com descendia un xic més avall de l’església, on es representa fefaentment l’avinguda de xiprers que posteriorment donà lloc a la primera Plaça Lesseps. També es delimita el clos que constituí el cementiri civil. A l’esquerra del monestir hi apareixen tendes militars i bateries d’artilleria sobre el que avui en dia seria el gran rectangle de l’actual plaça. El plànol també detalla l’existència d’altres construccions de pedra, una de les quals podria tractar-se ja de l’original masia de Ca l’Alegre. Cal notar també el marcat camí cap al nord amb arbrat, la qual cosa significaria també la seva indubtable importància.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1