Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1714


Planta de la Ciudad de Barcelona assediada por las armas de las Dos Coronas, año 1714, por el Duque de Bervik.

Posició dels Josepets

Cartografia: Anònim. Gravat a l’impremta de Gabriel Bro (Girona).

Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

1714_setgebcn_anonim.jpg

Mapa amb orientació sud-nord. La posició central del convent de Ntra. Sra. de Gràcia i el seu clos al nord de la Barcelona amurallada és notori en el sistema de setge borbònic, i fins i tot exagerat en aquest croquis escadusser. La disposició sud-nord pot fer-nos pensar que l’autor podria haver estat en el bàndol defensor. Sembla que aquest plànol del setge, gravat per l’estamper gioní Gabriel Bro, fou l’únic publicat a Catalunya borbònica.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1