Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

1687


Planta de l’església de Ntra. Sra. de Gràcia

Dibuix de la planta el 1987, amb motiu del 3r centenari de l’església

Font: MARTÍ i BONET, Josep M., et al., Els Josepets, parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep. 300 anys d’història, 1987

1687_josepets.jpg

Culminant la consolidació del Convent dels Carmelites es consruí una església dedicada a l’Anunciació de Ntra. Senyora, sobre una terrassa de nivell superior (10 m aprox.) a la llera de la riera de Vallcarca. Obra del tracista Fra Josep de la Concepció. Les obres s’iniciaren el 1664 i s’acabaren 24 anys més tard, el 1687 (la seva construcció travessà diferents vicisituds). L’establiment del Convent i molt en concret l’església de Gràcia, donen nom al lloc i amb posterioritat a tota la Vila.


Anterior Següent

IniciÍndex generalCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1