Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

REFERÈNCIES

Fonts cartogràfiques i bibliografia de suport


Fonts cartogràfiques i documentals *

Àrea Metropolitana de Barcelona, Cartoteca

Arxiu Diocesà de Barcelona

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Arxiu Municipal de Barcelona, Districte de Gràcia

Arxiu de la família Cardona-Llamas

Arxiu de la família Martí-Valls

Arxiu de la família Torrent-Jué

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Biblioteca de Catalunya

Bliblioteca Nacional de España

Biblioteca Nacional de Portugal

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

Bing Maps

Centre Excursionista de Catalunya

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Centre de Documentació

Institut Cartogràfic de Catalunya, Cartoteca

Google Maps

Transports Metropolitans de Barcelona, Arxiu

*A banda les relacionades en cadascuna de les fitxes

Bibliografia

ALCOBERRO, Agustí, Barcelona 1714. Els gravats de la guerra de Successió, Barcelona, Ed. Efadós i Ajuntament de Barcelona, 211 pp.

BOHIGAS, Glòria, i MONTENEGRO, Jorge, “Un recorrido por Gracia”, Barcelona, Universitat de Barcelona, Geocrítica, Biblio3w, n. 222, 2000.

BRAVO MORATA, Federico, Historia de los nombres de las calles de Barcelona, Barcelona, Ed. Fenicia, 1971, diversos volums.

CASTELLÀ, Elsa, Les masies de Gràcia. Vestigis d’una ruralia històrica, Barcelona, Taller d’Història de Gràcia, 2001, 184 pp.

CONTEL, Josep M. et al., 100 anys, 100 fotos. Gràcia 1897-1997, Barcelona, Taller d’Història de Gràcia, 1997, 131 pp.

CURET, Francesc, Muralles enllà. Visions barcelonines. 1760-1860, Barcelona, Ed. Dalmau i Jover, 1956, 330 pp. Il.lustrat amb dibuixos de Lola ANGLADA.

GARCIA i ESPUCHE, Albert, i GUÀRDIA i BASSOLS, Manuel, Espai i societat a la Barcelona pre-industrial, Barcelona, Ed. Magrana, 1986, 177 pp.

LAFARGA i ORIOL, Joan, “Itinerari geogràfic per l’antiga Vila de Gràcia”, Barcelona, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Institut d’Estudis Catalans, n. 49, 2000, pp. 253-265.

LAFARGA i ORIOL, Joan, Gràcia, de rural a urbana. Història d’un territori, Barcelona, 2001 (2006, 4ª edició), 131 pp.

MARTÍ i BONET, Josep M., et al., Els Josepets, parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep. 300 anys d’història, Barcelona, Arxiu Diocesà de Barcelona, Akribos Edicions, 1987, 218 pp.

MARTÍ i VALLS, Josep, et al., Itinerari a peu per la Plaça Lesseps, Barcelona, Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps, 2010, 33 pp.

MONTAÑOLA i THOMBERG, Josep, Pautes de disseny III. Places de Barcelona, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1998, 168 pp.

MUÑOZ i TORRENT, Xavier, Xiprers i ferralla en el paisatge de Lesseps”, Barcelona, L’Independent de Gràcia, núm. 369, 2010, p.3. Text sencer a la web de l’Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps, 2010.

MUÑOZ i TORRENT, Xavier, Un plànol salvat del foc. La Gràcia de Rovira i Trias”, Barcelona, L’Independent de Gràcia, núm. 393, 2011, p.3. Text sencer a la web de l’Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps, 2011.

NARVÁEZ i CASES, Carme, El tracista fra Josep de la Concepció i l'arquitectura carmelitana a Catalunya, Tesi, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2000, 536 pp. 

PIQUER, Jordi, 400 anys de presència a Catalunya (1586-1986), Carmelites Descalços, Barcelona, Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, 1986 , 83 pp.

REYES, Àlex, Gran Metro, web, des de 2010.

SAURÍ, Manuel, i MATAS, José, Manual histórico-topográfico, estadístico y administrativo, ó sea guía general de Barcelona..., Barcelona, Imprenta y Librería de D. M. Saurí, 1849, 437 pp. +  mapes, edició facsímil d’Ediciones El Albir, Barcelona, 1981.


IniciÍndex generalCrèdits

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

setstats