Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

ÍNDEX

Mapes, plànols, fotografia aèria i imatge satèl.lit


2009_ntrasragracia.jpg

Rellotge solar a la façana dels Josepets,

als peus de la imatge de Ntra. Sra. de Gràcia (s. XVII)

Posició sobre el Pla de Barcelona

Pla de Barcelona – Albert Garcia i Manuel Guàrdia

Segle XVII

1652

Mapa del setge de Barcelona de 1652 (fragment) – And. Parisius (?)

1687

Planta de l’església de Ntra. Sra. de Gràcia

1697

Plano de Barcelona sitiada por las armas de Francia el dia 12 de iunio y defendida (h)asta 5 de agosto del año 1697... (fragment) - Juan Gianola i Francisco Gazán

1697

Ataque del ejército francés sobre la Ciudad de Barcelona... (fragment) Clemente Puche

1697

Plan du Siége de la ville de Barcelonne: Avec la Carte de la cáte de la Mer depuis le Cap de Cervera jusqu' aux environs de Llobregat ... (fragment) - Sébastien de Pontault de Beaulieu

Segle XVIII

1706

Le plan de Barcelonne et de ses environs, trés exactement levés sur les lieux par un ingenieur en 1706... (fragment) - Nicolas Visscher II

1707

Descripció geogràfica i paisatgística – Fra Joan de Sant Josep

1713

Barcelona. Plano de un asedio

1714

Plano de Barcelona sitiada por mar y tierra... (fragment) – Miguel ?? i Antonio Rojo

1714

Planta de la Ciudad de Barcelona assediada por las armas de las Dos Coronas, año 1714, por el Duque de Bervik

1714

Explicación del plan de todas las fortificaciones de la Plaça sitiada por las armas de Francia y del Duque de Anjou... (fragment) – Francisco de Sta. Cruz

1714

Hac Barchinona ab ulterioris Hispania et Gallia Coronis (fragment) – Francisco de Sta. Cruz

1762

Mapa del Obispado de Barcelona (fragment). Posició dels Josepets – Francisco Xavier de Garma

Finals s. XVIII

Cases i masies de Gràcia

Segle XIX

1845

Plano de Gracia y su territorio (fragment) – Tomàs Sanmartí

1845

Plànol de Gràcia i del seu territori (fragment)

1847

Plano de la plaza de Barcelona y sus contornos... (fragment). Camins del Pla de Barcelona Cuerpo de Ingenieros

1855

Plano topográfico de Gracia (fragment)

1859

Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona: proyecto de reforma y ensanche (fragment) Ildefons Cerdà

1859

Plano del Proyecto de Ensanche de la Ciudad de Barcelona (fragment) – Antoni Rovira i Trias

1861

Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona: proyecto de reforma y ensanche Plano de Barcelona y sus alrededores (fragment). Topogràfic Ildefons Cerdà i Leopold Rovira

1863

Plano geométrico de la Villa de Gracia (fragment). Parcel.lari (aprox.) – Antoni Rovira i Trias

1873

Plano de Barcelona con la parte principal del ensanche en construcción y de Gracia (fragment) – V.P. Garcia

1888

Plano de Barcelona y sus alrededores (fragment) Leopold Rovira

1889

Plano general de alineaciones de la villa de Gracia (fragment). Parcel.lari, espai construït i altimetria

1890

Plano de Barcelona y sus alrededores (fragment). Carrerer – J.M. Serra

2009_ponzella.jpg

2009_placa.jpg

Detall de flor ornamental de les Cases Ramos

Placa de marbre (reinstal.lada)

Segle XX

1900

Barcelona y contornos (fragment). Carrerer principal i transports públics – Wagner & Debes

1906

Plano general de Barcelona de su Ensanche y pueblos del Llano (fragment). Carrerer i transports públics – F. Puig

1911

Plano de Gracia (fragment). Creixement urbà i punts de l’enllumenat públic

1911

Plano general de Barcelona de su Ensanche y pueblos del Llano (fragment). Carrerer i transports públics – F. Puig

1916

Plano de Barcelona y sus alrededores: con los proyectos de urbanización y reforma (fragment). Carrerer i transports – Oliver i Rigol

1918

Plano monumental de Barcelona (fragment). Carrer sintètic, transports públics i monuments Atracción de forasteros

1919

Ciudad de Barcelona con su llano y alrededores (fragment). Carrers i transports públics – Frederic Armenter i fills

1920

Plano General de Barcelona (fragment). Carrerer – Editorial Seguí

1922

Plano de Barcelona (fragment). Carrerer principal i transports públics - Compañía Mecanográfica Guillermo Trúniger

1923

Gran Metropolitano de Barcelona. Perfil de la Línea 1 – Santiago Rubió i Tudurí

1929

Barcelona (fragment). Carrerer i monuments – Llibreria Sintes

1930

Plano-guía de Barcelona (fragment). Carrerer i transports públics – Llibreria Sintes

1931

Plano de Barcelona especial para los Grandes Almacenes El Siglo (fragment). Carrerer Conde, Puerto & Cía

1933

Plànol de Barcelona (fragment). Parcel.lari urbà

1935

Plànol de Barcelona (fragment). Carrerer Seix Barral

1938

Plano parcial de Barcelona (fragment). Carrerer – Ed. Rápido

1943

Plano de la Ciudad de Barcelona (fragment) – Servicio del Plano de la Ciudad – Francesc Vall i altres

1947

Barcelona (fragment). Carrerer – Servicio del Plano de la Ciudad

1949

Plano de Barcelona en nueve hojas (fragment full E). Carrerer – Servicio del Plano de la Ciudad

1950

Plano de la Ciudad de Barcelona (fragment full 7). Carrerer – Servicio del Plano de la Ciudad

1950

Plànols a mà alçada de la Plaça Lesseps als anys 50 – Joan Garcia i Josep Martí

1956

Barcelona. Vol fotogramètric

1958

Plano de la Ciudad de Barcelona (fragment). Carrerer general – Servicio del Plano de la Ciudad

1961

Barcelona. Vol fotogramètric – Enderroc de la mançana de Ca l’Alegre

1962

Plano de zonas de Barcelona: anexo n.1 de las Ordenanzas municipales de edificación aprobadas en 27 de Enero de 1958 con las modificaciones derivadas de los planes parciales aprobados hasta 30 de abril de 1962 (fragment) Seix Barral

1962

Plano de la Ciudad de Barcelona (fragment) – Servicio del Plano de la Ciudad

1963

Croquis del Pla Porcioles La Vanguardia

1965

Barcelona. Vol fotogramètric – Àrea Metropolitana de Barcelona

1967

Barcelona - Gràcia (fragment) – Diputació de Barcelona

1970

Barcelona. Vol fotogramètric – Àrea Metropolitana de Barcelona

1972

Obertura cap a la Ronda del General Mitre – Pla Massó

1973

Solución Plaza Lesseps. Projecte de vialitat – Pla Massó

1975-1978

L’execució de la Solució Massó – Pla Massó

1981

Barcelona. Vol fotogramètric – Àrea Metropolitana de Barcelona

1986

Ortofotomapa de Catalunya – Gràcia (fragment) – Institut Cartogràfic de Catalunya

1991

Fotografia aèria de la Plaça Lesseps – Ajuntament de Barcelona

2009_senyals.jpg

Senyal modern advertint dels nous usos socials

Segle XXI

2002

Guia de la Ciutat (fragment). Carrerer

2002

Obres de remodelació de la Plaça Lesseps. Topogràfic inicial - Bimsa

2002

Projecte de construcció del Metro L9 de Barcelona (fragments) – Fernando Reverter i Josep Secanell, Gisa

2002

Sense obstacles – Plataforma Una altra Plaça Lesseps és possíble

2006

Formiguer remogut – El Periódico

2007

Plaça Lesseps: infraestructura, vialitat i urbanització bàsica Bimsa

2007

Imatge satèl.lit (fragment) – Bing Maps Navteq

2007

Projecte modificat núm. 1 de la Línia 9 de Metro de Barcelona... Estació Lesseps – Josep Secanell i Antonio Goméz

2007

Imatge satèl.lit (fragment) – Google Maps

2010

Barcelona Guia – Plànol de la Ciutat

2010

Imatge satèl.lit (fragment) Ovi, Nokia

2010

Imatge satèl.lit (fragment) – ICC, GoogleEarth


IniciCrèditsReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master


setstats