Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES L’evolució de l’espai urbà

CRÈDITS


Col.lecció cartogràfica i edició a cura de:

XAVIER MUÑOZ i TORRENT

Geògraf, coordinador

VICENÇ FERRER CARDONA i LLAMAS

Comerciant, fotògraf i col.leccionista

JOAN GARCÍA i OVEJERO

Publicista

JOSEP MARTÍ i VALLS

Metge

Grup de treball d’Itineraris Geogràfics

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Logo de capçalera:

Representació d’una ponzella a un rajol procedent de l’antic cementiri dels Josepets, símbol de l’esclat de la vida després de la mort (ceràmica catalana vidriada del s. XVIII)


IniciÍndex generalReferències

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1