Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

ponzella2.JPG

LA PLAÇA LESSEPS A TRAVÉS DELS MAPES

L’evolució de l’espai urbà


1933_bcn_1_5000_sta_icc_w3.jpg

La Plaça Lesseps ha estat exemple d’espai urbà en constant transformació. Els mapes que ens ha llegat la història de la planificació urbana, així com la fotografia aèria i les imatges satèl.lit dels nostres temps donen d’això. Aquest lloc web ofereix una mostra d’aquests canvis a través d’una col.lecció cartogràfica ordenada cronològicament i comentada.

 

 

ÍNDEX

Crèdits

Referències

 

Aquesta col.lecció no és exhaustiva i està oberta a noves contibucions d’experts i usuaris.

 

Fragment del Plànol de Barcelona (parcel.lari), Servei Topogràfic de l’Ajuntament de Barcelona, 1933

Primera versió 08/07/2010

Actualització 02/11/2013


Web optimitzat per a Explorer 8.0 i superiors

Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Web master

 

1